Наш персонал

Готько Євген Степанович
 

Доктор медичних наук, професор, директор клініки

 
У 1988 р. закінчив медичний факультет Ужгородського національного університету, отримав диплом з відзнакою.
 

Трудова діяльність:

Із 1988 до 1990 року навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «онкологія» у Всесоюзному Онкологічному Науковому Центрі Академії медичних наук СРСР, м. Москва.

У 1990 - 1993 роках – аспірантура з онкології у Всесоюзному Онкологічному Науковому Центрі Академії медичних наук СРСР, м. Москва (із 1992 р. перейменований у Російський онкологічний науковий центр ім. академіка М.М.Блохіна Російської академії медичних наук).

У 1992-му році захистив кандидатську дисертацію при Спеціалізованій вченій раді Всесоюзного Онкологічного Наукового Центру АМН СРСР.

Із 1993 до 1995 року працював асистентом кафедри госпітальної хірургії Ужгородського національного університету, в 1995 – 2002 роках – заступником головного лікаря з лікувальної роботи Закарпатського обласного онкологічного клінічного диспансеру. В 2002 – 2007 роках асистент, а потім доцент кафедри хірургічних дисциплін факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету.

Із 2007 року є завідувачем кафедри  онкології та радіології Інституту післядипломної освіти та додипломної підготовки Ужгородського національного університету.

У 2008 році у спеціалізованій вченій раді Національного інституту раку (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук.

Із 2005 року очолює Науково-дослідний центр з випробування нових лікарських засобів і проведення клінічних досліджень Ужгородського національного університету.

У 2004 – 2010 рр. обіймав посаду головного онколога Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Закарпатської області.

Із 2009 року є керівником Міського онкологічного центру Ужгородської центральної міської клінічної лікарні.

Автор 6 монографій, 32 методичних посібників, більше 120 публікацій у фахових виданнях за кордоном та в Україні.

Членство у професійних організаціях:

Із 2000 року – голова Обласного наукового товариства онкологів Закарпатської області.

Постійний член Європейського товариства медичних онкологів (ESMO), Американської спілки клінічних онкологів (ASCO), Європейської спілки хірургічних онкологів (ESSO), дійсний член Нью-Йоркської академії наук, закордонний член Угорської Академії медичних наук. Із 2006 року – член Міжнародного організаційного комітету (steering committee) з розроблення стандартів лікування колоректального раку.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності – діагностика й лікування раку грудної залози, новоутворень шлунково-кишкового тракту, меланоми, пухлин кісток і м’яких тканин, злоякісних лімфом, раку легень.


 

 
Жеро Святослав Владиславович
 

Кандидат медичних наук, доцент

 
У 1979 р. закінчив Дніпропетровський медичний інститут, лікувальний факультет, м. Дніпропетровськ, Україна.
 
З 1979 по 1980 рік проходив інтернатуру по хірургії у клінічній лікарні №16,  м. Дніпропетровськ, Україна.
 
З 1979 по 1983 рік – заочна аспірантура, Інститут проблем онкології ім. Р. Є. Кавецького, м. Київ, Україна.
 
З 1980 по 1981 рік працював викладачем хірургічних дисциплін у Дніпропетровському базовому медичному училищі, м. Дніпропетровськ, Україна.
 
1982-2008 рр. – лікар онколог, зав. диспансерним відділенням, заст. головного лікаря Дніпропетровського міського онкологічного диспансера (в подальшому – Міський онкологічний центр, Міська клінічна лікарня №19, м. Дніпропетровськ).
 
У 2005 році проходив стажування в медичному центрі Канзаського університету за програмою SABIT, м. Канзас, США.
 
З 2008 р. – доцент  кафедри  онкології та радіології Факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Ужгородського національного університету, м. Ужгород, Україна.
 
В даний час є активним членом онкологічних товариств:
 
 • Європейська асоціація медичних онкологів (ESMO);
 • Товариства онкологів Закарпатської області
 
Основні досягнення:
 
 • 1984р. отримав ступінь кандидата  медичних наук. Кандидатська дисертація на тему «Цитоморфологические критерии индивидуальной чувствительности раковых опухолей желудка человека к фторпиримидинам»;
 • понад 40 наукових публікацій в національних та міжнародних виданнях;
 • співдослідник в 6 міжнародних клінічних дослідженнях.

 

 
Ігнатко Віктор Ярославович
 

Лікар-онколог, асистент

 
Лікар-онколог, асистент кафедри онкології та радіології факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки державного вищого навчального закладу  «Ужгородський національний університет» .
 
У 2012 році закінчив медичний факультет Ужгородського Національного університету за спеціальністю «Лікувальна справа».
 
З 2012 по 2014 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «Онкологія». В 2014 році отримав ступінь магістра медицини на факультеті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ. В 2015 році вступив до аспірантури за спеціальністю 14.01.07 – «Онкологія». Учасник багатьох симпозіумів, науково-практичних конференцій та з’їздів.
 
На даний час є дійсним членом Товариства онкологів Закарпатської області, Європейської асоціації онкологів (ESMO).
 
Стажування за кордоном:
 
 • Європейська асоціація онкологів (ESMO) Червень 2016, Прага, Чехія, Рак шлунку. Мультидисциплінарний підхід, стандарти лікування та майбутні перспективи.
 • Європейська асоціація онкологів (ESMO) Жовтень 2016, Цюрих, Швейцарія. Імуноонкологія. Мультидисциплінарний підхід, стандарти лікування та майбутні перспективи.
 • Європейська асоціація онкологів (ESMO) листопад 2016, Лугано, Швейцарія, Рак простати. Мультидисциплінарний підхід, стандарти лікування та майбутні перспективи.
 • Європейська асоціація онкологів (ESMO) листопад - грудень 2016, Барселона, Іспанія, Колоректальний рак.  Мультидисциплінарний підхід, стандарти лікування та майбутні перспективи.

 

Погорєлова Наталія Євгенівна
 
Лікар-онколог
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пригара Дмитро Васильович

 

Науковий співробітник

 

У 2005 році закінчив медичний факультет Ужгородського національного університету.
 
З 2005 по 2007 рік проходив інтернатуру за спеціальністю "Пульмонологія та фтизіатрія". В 2007 році вступив на інтернатуру за спеціальністю "Хірургія", в 2008 році - інтернатура за спеціальністю "Онкологія".
 
З 2008 по 2011 рік проходив аспірантуру на кафедрі онкології та радіології медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна.
 
З 2009 року є науковим співробітником  кафедри  онкології та радіології факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Ужгородського національного університету, м.Ужгород, Україна.
 
В даний час є активним членом товариства онкологів Закарпатської області та Європейської асоціації медичних онкологів (ESMO)
 
Основні досягнення:
 
 • 10 наукових публікацій у національних та міжнародних виданнях;
 • співдослідник у більш ніж 70 міжнародних клінічних досліджень.

 

 
Мельник Марта Іванівна
 
Лікар-онколог
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Неймет Іван Іванович
 

Лікар-рентгенолог

 

У 1981 році закінчив медичний факультет Ужгородського національного університету. За спеціальністю "Рентгенологія" працював  з 1987р.  по 2000р.  у  м. Мукачево. З 2000р. працює завідуючим рентгенологічного відділення Ужгородської центральної міської клінічної лікарні.

Неодноразово проходив курсову підготовку в Києві, Харкові та Львові.

У 1997 та 2002 роках проходив курсову підготовку у м. Будапешт, Угорщина.

Постійний учасник семінарів, симпозіумів, конгресів, які проводить Асоціації рентгенологів України.

Брав участь у багатьох міжнародних конференціях, які проводилися в Угорщині та Чехії.

З 2005р. являється секретарем Асоціації рентгенологів Закарпаття.

Брав участь у розробці методичних рекомендацій по променевій діагностиці  та навчального посібника для сімейних лікарів.

 

 


 

Волонтир Мирослава Михайлівна
 
Медсестра
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гуца Наталія Василівна
 
Медсестра
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Горпиненко Оксана Олександрівна
 
Операційна медсестра