Рентгенологічні методи діагностики

Рентгенологічне обстеження є одним з основних, що проводяться з профілактичною метою. Флюорографія відіграє велику роль у профілактичних оглядах населення. Кожна доросла людина повинна проходити профілактичні огляди і рентгенографію легень не рідше одного разу на рік.
 
Рентгенологічні дослідження включають безконтрастні і контрастні методи.
 
До безконтрастних методів відносять оглядову рентгеноскопію, лінійну томографію, мамографію, флюорографію. Ці методи в основному використовують для оцінки стану органів грудної клітини, молочних залоз і кісткових структур.
 
До контрастних методів відносять контрастну рентгеноскопію органів шлунково-кишкового тракту, молочних залоз, сечових і жовчевивідних шляхів, кровоносних і лімфатичних судин. З цією метою використовують рідкі контрастні речовини: сульфату барію,  водні розчини органічних сполук йоду.
 
За допомогою рентгенологічних методів досліджень можна як і поставити діагноз, так і спостерігати за хворим після лікування, для оцінки його ефективності. Рентген може допомогти своєчасно виявити рецидиви і вирішити питання про подальшу тактику лікування.
 
Рентгенографічні обстеження - є основним методом розпізнавання при пухлинах легень, шлунку, товстої кишки. Тому цей метод застосовується при обстеженні онкологічних хворих. Сучасна рентгенологія широко застосовує томографічне (пошарове) дослідження із контрастуванням органу.
 
За останні роки значно розширилося застосування спеціальних методів дослідження, таких як ангіографія, бронхографія, що підвищують ефективність діагностичних досліджень.
 
Мамографія - це спеціальне рентгенологічне обстеження молочної залози з використанням невеликої дози рентгенівських променів. Мамографія допомагає виявити в тканині залози ущільнення, які важко визначити при пальпації, а також інші зміни, які можуть вказувати на можливий розвиток пухлини.
 
Бронхографія здійснюється після ендобронхіального введення рідкого контрасту. Останній вводять за допомогою спеціальних катетерів,які можна скерувати в той чи інший бронх.
 
Екскреторна урографія базується на вибірковому виділенні нирками введеної внутрішньовенної контрастної рідини.Серія рентгенограм через відповідні проміжки часу дає змогу вивчити анатомічні особливості та функціональний стан нирок.
 
Однак якою б досконалою не була методика рентгенологічного дослідження виявити внутрішньо-епітеліальний чи мікроінвазивний рак за її допомогою неможливо. Рентгенодіагностичні методи виявляють пухлину діаметром 1-2 см, при якій у 15% є мікрометастази. Тому діагноз такої пухлини не є раннім.